Projektien hallintatyökalu

Helppoa projektien hallintaa

Suomen Kiinteistödatan projektien hallintatyökalun avulla voidaan taloyhtiötä koskevat keskikokoiset ja laajat tehtävät esittää projektimuotoisina aikajanoina.

Projektin aloittaminen onnistuu muutamalla klikkauksella. Projektille lisätään nimi ja lyhyt kuvaus. Tämän jälkeen isännöitsijä voi päivittää projektin tapahtumia aikajanalle. Tapahtumiin voidaan liittää tiedostoja, joten kaikki projektiin liittyvä materiaali on mahdollista esittää samassa paikassa ja oikeaan aikaan. Toteutuneiden tapahtumien lisäksi projektille voidaan luoda myös aikataulu.

Projektit voidaan kattavien käyttöoikeusominaisuuksien avulla asettaa näkymään asukassivujen kautta halutuille käyttäjäryhmille. Asukassivuilla voidaan myös sallia pienimuotoinen keskustelu projektin tapahtumiin liittyen.


Ota yhteyttä ja kerromme lisää

OMINAISUUDET

Projektien aikajanatapahtumiin sekä aikataulun laadintaan liittyy runsaasti eri ominaisuuksia. Alla poimintoja.

Tyylikäs aikajana

Tyylikäs projektin aikajana näkyy oikein kaikilla laitteilla. Aikajanan suunta käännettävissä.

Helppo aikataulun laadinta

Aikataulun teko on yksinkertaista. Lisää vain tapahtumien kuvaukset, valitse liukuvalitsimesta tapahtumien suoritusajat ja aikataulu on valmis. Aikataulu on muokattavissa myös jälkikäteen ja tapahtumat voidaan järjestää uudestaan.

Avoimuutta isännöintiin

Voit lisätä niin monta projektia kuin haluat. Vaikka kaikki isännöitsijän tehtävät voidaan halutessa esittää projekteina. Myös esimerkiksi huoltoyhtiöt ja rakennusliikkeet voivat päivittää projektin tapahutmia.


Integraatio asukassivuihin

Projektit voidaan asettaa näkyville asukassivuille halutuille asukasryhmille. Jokaisen projektin käyttöoikeudet voidaan määrittää erikseen.

Aikataulun ja tapahtumien kommentointi

Asukasryhmille voidaan sallia aikajana- ja aikataulutapahtumien kommentointi. Kommentointi voidaan sallia vain isännöitsijän suuntaan tai keskustelu voidaan sallia esimerkiksi hallituksen kesken.

Tiedostojen liittäminen mahdollista

Tapahtumiin voidaan liittää tiedostoja. Kaikki projektin tiedostot löytyvät näin toimien oikeasta paikasta.


PROJEKTIEN HALLINTAAN LIITTYVIÄ ESIMERKKIKUVIA